Uitvoeringen

LBB website

Naast het verzorgen van groeps- en individuele lessen, tracht Music Fun het musiceren te bevorderen door het organiseren van uitvoeringen. Op verschillende momenten in het seizoen kun je als leerling meedoen aan een uitvoering.